gadżety i nie tylko

Skuteczny program kadrowo-płacowy, który zwiększy skuteczność pracowników!

Wbrew powszechnej opinii zadanie takich pracowników nie polega wyłącznie na zarządzaniu kadrami w klasycznym rozumieniu tego słowa – oczywiście pracownicy zajmujący się HR między innymi organizują rozmowy kwalifikacyjne do pracy na poszczególne stanowiska w zakładzie, jednakże z pewnością nie jest to ich jedyne zadanie. Jedną z rzeczy jest tutaj przykładowo zabezpieczenie na wypadek katastrof lub również tak zwane działania Business continuity management. Disaster Recovery to pojęcie z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego, dokładniej mówiąc jest to odtwarzanie w trybie awaryjnym określonego procesu lub procedury powiązanej z wznowieniem albo utrzymywaniem konkretnej infrastruktury teleinformatycznej, jaka jest ogromnie ważna dla funkcjonowania określonej organizacji. Mówi się o niej zazwyczaj w kontekście ogromnych awarii, tyczących się kluczowych danych. Centrum zapasowe na wypadek tego typu awarii powinno w każdej sytuacji znajdować się daleko od miejsca, gdzie możliwa jest katastrofa, żeby jak najpewniej chronić gromadzone informacje.
oprogramowanie
Autor: Synology
Źródło: Synology

Wbrew powszechnej opinii zadanie takich pracowników nie polega wyłącznie na zarządzaniu kadrami w klasycznym rozumieniu tego słowa – oczywiście pracownicy zajmujący się HR między innymi organizują rozmowy kwalifikacyjne do pracy na poszczególne stanowiska w zakładzie, jednakże z pewnością nie jest to ich jedyne zadanie. Jedną z rzeczy jest tutaj przykładowo zabezpieczenie na wypadek katastrof lub również tak zwane działania Business continuity management. Disaster Recovery to pojęcie z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego, dokładniej mówiąc jest to odtwarzanie w trybie awaryjnym określonego procesu lub procedury powiązanej z wznowieniem albo utrzymywaniem konkretnej infrastruktury teleinformatycznej, jaka jest ogromnie ważna dla funkcjonowania określonej organizacji. Mówi się o niej zazwyczaj w kontekście ogromnych awarii, tyczących się kluczowych danych. Centrum zapasowe na wypadek tego typu awarii powinno w każdej sytuacji znajdować się daleko od miejsca, gdzie możliwa jest katastrofa, żeby jak najpewniej chronić gromadzone informacje.

Konieczne do tego jest odpowiednie oprogramowanie i to dopasowane do konkretnego przedsiębiorstwa. Nie na wszystkie instytucje spoglądamy jak na przedsiębiorstwo. A np. Uczelnia Wyższa też jest przedsiębiorstwem, dlatego powstało oprogramowanie dla uczelni – producent oprogramowania biznesowego Unit4 TETA. Zostało ono stworzone tak, żeby dało się tam złączyć wszystkie najważniejsze czynności, które powinny mieć miejsce na Uczelni.

Jest jedna część dla dziekanatu, dla osób zatrudnionych, czy też część , która pozwala na przypomnienie o ważnych terminach. Najlepszym, sprawnym i efektywnym programem w wszelkim przedsiębiorstwie okaże się program kadry i płace. Program ten bardzo upraszcza prowadzenie działu kadrowo-płacowego zarówno w małych jak i dużych firmach. Zezwala na oszczędność czasu, równocześnie ułatwia pracownikom realizowanie swoich obowiązków. Bezwiednie oblicza płace oraz ewidencję czasu pracy, co więcej umożliwia biegłą i kompleksową obsługę rozlicznych form zatrudnienia – więcej na stronie.

Korzystanie z takiego programu z pewnością będzie korzystnym wyjściem dla każdej firmy, która stawia na skuteczność oraz aktywność u swoich pracowników. Programów i narzędzi ułatwiających pracę w nowoczesnych firmach i przedsiębiorstwach jest faktycznie masa. Wskutek tego naturalnie wskazane jest zastosować te nowoczesne rozwiązania technologiczne, gdyż to oczywiście one przyczyniają się do rozwoju firmy. Business continuity management to z kolei planowanie ciągłości działania. Pod tym pojęciem kryją się rozliczne działania w zakresie tworzenia, jak także weryfikacji lub aktualizacji określonych planów wznawiania funkcjonowania w obszarze ważkich procesów dla konkretnej firmy lub też odpowiedniej organizacji.

Są to przy takim działania podejmowane na wypadek jakiejś katastrofy, takiej jak na przykład: pożar, trzęsienie ziemi, tsunami. Działania takiego typu tycza się zdarzeń o dość małym prawdopodobieństwie wystąpienia, lecz w wypadku wystąpienia posiadałyby one krytyczne skutki dla działania firmy. Do działań działu HR należy również dokonywanie okresowych ocen pozostałych pracowników oraz przydzielanie im nagród za szczególne osiągnięcia. Kiedy jesteś prezesem jakiejś firm, wówczas z pewnością powinieneś pomyśleć o utworzeniu działu HR. Dzięki zaangażowaniu do tego działu wykwalifikowanych osób bez wątpienia będziesz w stanie o wiele łatwiej zarządzać całą firmą, a to w najbliższym czasie powinno przełożyć się na widoczne zwiększenie efektywności pracy konkretnych pracowników oraz efekty przez nich osiągane, co równocześnie przyczyni się do wzrostu Twojej firmy.